Editions

Wielobarwie. Antologia współczesnego opowiadania rosyjskiego*

  • Year of publication: 1980
  • Transaltions: 0
Description
Сборник повестей и рассказов советских писателей в пер. на польский язык. *Состав отражен частично.
ПОЛНЫЙ СОСТАВ:
== Drewniane konie / Fiodor Abramow; Tłum. Kazimiera Iskrzyńska
== Wielobarwne kamyki / Siergiej Antonow; Tłum. Ewa Kołodrubiec
== Zatrważający sen / Wiktor Astaflew; Tłum. Krystyna Wodzinowska
== Czok – Połuczok / Wasilij Biełow; Tłum. Hanna Ożogowska
== Aktorka teatralna / Maja Ganina; Tłum. Jerzy Urbankiewicz
== Rysunek Darotkana / Giennadij Gor; Tłum. Hanna Ożogowska
== Pułapka / Gleb Goryszyn; Tłum. Ireneusz Domienik
== Męczennicy sceny / Fazil Iskander; Tłum. Jerzy Urbankiewicz
== Częstuję jarzębiną / Aleksander Jaszyn; Tłum. Eleonora Karpuk
== Świeczuszka / Jurij Kazakow; Tłum. Ewa Kołodrubiec
== Krewni / Wiktor Lichonosow; Tłum. Konrad Frejdlich
== Wielokwiecie / Władimir Lidin; Tłum. Eleonora Karpuk
== Milczenie / Jurij Nagibin; Tłum. Hanna Ożogowska
== Pierwsze chłody / Siergiej Nikitin; Tłum. Ireneusz Domienik
== Biały gąsior / Jewgienij Nosow; Tłum. Konrad Frejdlich
== Madonna / Siergiej Ostrowoj; Tłum. Tadeusz Chrościelewski
== Z biegiem rzeki / Walentin Rasputin; Tłum. Andrzej Szymański
== Dach nad głową ojca / Ernst Safonow; Tłum. Barbara Jachowicz
== Marzyciele / Siergiej Sartakow; Tłum. Eleonora Karpuk
== Ale go załatwił / Wasilij Szukszyn; Tłum. Andrzej Szymański
== Mężczyźni / Edward Szym; Tłum. Bożena Gogolewska

Transaltions

Original title Year Author Transaltion Year Language Translator Publisher Country
Белый гусь: Рассказ 1975 Носов, Евгений Иванович Biały gąsior 1980 Польский Фрейдлих, Конрад Ежи Wydawnictwo Łódzkie Польша
Деревянные кони: Повесть 1969 Абрамов, Федор Александрович Drewniane konie 1980 Польский Искшиньская, Казимера Wydawnictwo Łódzkie Польша
Крыша над головой отца: Рассказ 1970 Сафонов, Эрнст Иванович Dach nad głową ojca 1980 Польский Яхович, Барбара Wydawnictwo Łódzkie Польша
Мадонна: Рассказ 1976 Островой, Сергей Григорьевич Madonna 1980 Польский Хрусьцелевский, Тадеуш Wydawnictwo Łódzkie Польша
Мечтатели: Рассказ 1947 Сартаков, Сергей Венедиктович Marzyciele 1980 Польский Карпук, Элеонора Wydawnictwo Łódzkie Польша
Мученики сцены: Рассказ 1972 Искандер, Фазиль Абдулович Męczennicy sceny 1980 Польский Урбанкевич, Ежи Wydawnictwo Łódzkie Польша
Немота: Рассказ 1972 Нагибин, Юрий Маркович Milczenie 1980 Польский Ожоговская, Ханна Wydawnictwo Łódzkie Польша
Первые заморозки: Рассказ 1966 Никитин, Сергей Константинович Pierwsze chłody 1980 Польский Доменик, Иренеуш Wydawnictwo Łódzkie Польша
Разноцветные камешки: Рассказ 1961 Антонов, Сергей Петрович Wielobarwne kamyki 1980 Польский Колодрубец, Эва Wydawnictwo Łódzkie Польша
Рисунок Дароткана: Повесть 1972 Гор, Геннадий Самойлович Rysunek Darotkana 1980 Польский Ожоговская, Ханна Wydawnictwo Łódzkie Польша
Родные: Рассказ 1967 Лихоносов, Виктор Иванович Krewni 1980 Польский Фрейдлих, Конрад Ежи Wydawnictwo Łódzkie Польша
Свечечка: Рассказ 1973 Казаков, Юрий Павлович Świeczuszka 1980 Польский Колодрубец, Эва Wydawnictwo Łódzkie Польша
Срезал: Рассказ 1970 Шукшин, Василий Макарович Ale go załatwił 1980 Польский Шиманьский, Анджей Wydawnictwo Łódzkie Польша
Театральная актриса: Рассказ 1971 Ганина, Майя Анатольевна Aktorka teatralna 1980 Польский Урбанкевич, Ежи Wydawnictwo Łódzkie Польша
Тревожный сон: Рассказ 1964 Астафьев, Виктор Петрович Zatrważający sen 1980 Польский Водзиновская, Кристина Wydawnictwo Łódzkie Польша
Угощаю рябиной: Повесть 1965 Яшин, Александр Яковлевич Częstuję jarzębiną 1980 Польский Карпук, Элеонора Wydawnictwo Łódzkie Польша
Чок-получок: Повесть 1978 Белов, Василий Иванович Czok – Połuczok 1980 Польский Ожоговская, Ханна Wydawnictwo Łódzkie Польша