Authors

Алтунин Александр Терентьевич | Altunin Aleksandr

  • Years: 1921—1989
  • Country: Россия
  • Original titles: 1
  • Translated original titles: 1
  • Transaltions: 1

Transaltions

Original title Year Author Transaltion Year Language Translator Publisher Country
Формирования гражданской обороны__ 1978 Алтунин, Александр Терентьевич Formacje obrony cywilnej w walce z klęskami żywiołowymi 1979 Польский Новицкий, Юзеф Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej (WMON) Польша